บริการออกแบบและจัดทำเว็ปไซต์

บริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ ตรงใจคุณ เน้นความสวยงาม ทันสมัย ใช้งานง่าย ให้ข้อมูลครบถ้วน ดูน่าเชื่อถือ และที่สำคัญรองรับการแสดงผลบนหน้าจอทุกประเภท มือถือ คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และ ถูกต้องตามหลัก SEO

 • ราคาประหยัด เริ่มต้นที่ 6,xxx บาท
 • ฟรี Domainname(ชื่อเวป),Hosting(พื้นที่จัดเก็บ) 1 ปีแรก
 • ฟรีอีเมล์ Yourname@yourdomainname เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ระบบเครือข่ายภายในองค์กรเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสฺิทธิภาพ

 • จำกัดจำนวนลูกค้าให้บริการ
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบได้

บริการอื่นๆ

บริการติดตั้งระบบเครือข่ายสำนัก

บริการในการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย ทั้งระบบเครือข่ายแบบสาย(LAN) และไร้สาย(Wireless) ที่คำนึงทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการรับส่งข้อมูล เชื่อมข้อมูลระยะไกลและระหว่างสาขา ระบบ hostspot

 • ระบบเครือข่าย Lan และ Wireless
 • เชื่อมต่อข้อมูลระยะไกลและระหว่างสาขา

บริการด้านระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ทาง Com2care ยังมีบริการด้านการจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบสินค้าใหม่และสินค้ามือสองที่มีคุณภาพในราคาประหยัด อีกทั้งยังมีบริการแนะนำด้านซอฟแวร์ด้านต่าง ๆ ที่ถูกลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์แก่ทางธุรกิจของท่าน

 • จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • จัดหาซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

บริการออกแบบและจัดทำเว็ปไซต์

บริการจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ ตรงใจคุณ เน้นความสวยงาม ทันสมัย ใช้งานง่าย ให้ข้อมูลครบถ้วน ดูน่าเชื่อถือ และที่สำคัญรองรับการแสดงผลบนหน้าจอทุกประเภท มือถือ คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต และ ถูกต้องตามหลัก SEO

 • ราคาประหยัด เริ่มต้นที่ 6,xxx บาท
 • ฟรี Domainname(ชื่อเวป),Hosting(พื้นที่จัดเก็บ) 1 ปีแรก
 • ฟรีอีเมล์ Yourname@yourdomainname เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ระบบเครือข่ายภายในองค์กรเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสฺิทธิภาพ

 • จำกัดจำนวนให้บริการ
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบได้

บริการอื่นๆ

บริการติดตั้งระบบเครือข่ายสำนัก

บริการในการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย ทั้งระบบเครือข่ายแบบสาย(LAN) และไร้สาย(Wireless) ที่คำนึงทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการรับส่งข้อมูล เชื่อมข้อมูลระยะไกลและระหว่างสาขา ระบบ hostspot

 • ระบบเครือข่าย Lan และ Wireless
 • เชื่อมต่อข้อมูลระยะไกลและระหว่างสาขา

บริการด้านระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ทาง Com2care ยังมีบริการด้านการจัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งแบบสินค้าใหม่และสินค้ามือสองที่มีคุณภาพในราคาประหยัด อีกทั้งยังมีบริการแนะนำด้านซอฟแวร์ด้านต่าง ๆ ที่ถูกลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์แก่ทางธุรกิจของท่าน

 • จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • จัดหาซอฟแวร์ลิขสิทธิ์