คณะอนุฯ สรุปความเห็น ก่อนชงเข้าบอร์ดพิจารณา "ดีลทรูควบดีแทค" สัปดาห์หน้า – กรุงเทพธุรกิจ

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565
หลังจากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติลงวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย
1. อนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง
2. อนุกรรมการด้านกฎหมาย
3. อนุกรรมการด้านเทคโนโลยี
และ 4. อนุกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์
ซึ่งมีกรอบเวลาให้หาข้อสรุปเพื่อทำรายงานเสนอมายังบอร์ด กสทช.เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะ"อนุญาต" หรือ" ไม่อนุญาต" ให้ดำเนินการหรือไม่
โดยล่าสุดหลังจากที่อนุกรรมการได้ประชุมกันในชั้นของตัวเองเป็นเวลากว่า 2 เดือน ผลสรุปที่เสนอส่งเป็นรายงานให้แก่คณะทำงานประสานงานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจของทรูและดีแทคที่มี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการกสทช.และรักษาการเลขาธิการกสทช.นั้น
จะถูกนำเสนอไปยังบอร์ดกสทช.พิจารณาในวันที่ 27 ก.ค.นี้ ตามกรอบเวลาที่สำนักงานฯได้ขอขยายเวลาต่อบอร์ด 15 วัน โดยขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายงานจากอนุกรรมการฯทั้ง 4 ชุด โดยอนุกรรมการทั้ง 4 ชุด ไม่ได้มีการลงความเห็นสรุปแนบท้ายแต่อย่างใด เพียงแต่เสนอรายงานเป็นแนวทางให้บอร์ดพิจารณาเองว่า หากอนุญาตให้ควบรวมจะเป็นอย่างไร และหากไม่อนุญาตให้ควบรวมจะเป็นอย่างไร 
โดยบอร์ดกสทช.ยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีก 2 ชุด ประกอบด้วยคณะทำงานเพื่อประสานงานกับอนุกรรมการฯทั้ง 4 ชุด โดยมีนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการกสทช.และรักษาการเลขาธิการกสทช.ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน และ คณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันผลกระทบจากกรณีการรวมรวมธุรกิจด้วยคณะอนุฯ สรุปความเห็น ก่อนชงเข้าบอร์ดพิจารณา "ดีลทรูควบดีแทค" สัปดาห์หน้า  คณะอนุฯ สรุปความเห็น ก่อนชงเข้าบอร์ดพิจารณา "ดีลทรูควบดีแทค" สัปดาห์หน้า  
 
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อกับนายไตรรัตน์ถึงความคืบหน้า กรณีสรุปความเห็นของอนุกรรมการฯทั้ง 4 ชุด ว่าจะแล้วเสร็จทันเข้าวาระบอร์ดกสทช.ในวันที่ 27 ก.ค.นี้หรือไม่ และอนุกรรมการฯได้ลงความเห็นเกี่ยวกับดีลการควบรวมนี้เช่นไร ผลปรากฎว่า ไม่สามารถติดต่อได้ 
คณะอนุฯ สรุปความเห็น ก่อนชงเข้าบอร์ดพิจารณา "ดีลทรูควบดีแทค" สัปดาห์หน้า

 

source

Similar Posts