เอเซอร์ประกาศเดินหน้าภารกิจ Earthion ก้าวสำคัญเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ใน Acer Green Day – NBS

Hi, what are you looking for?
RAZER นำเสนอที่สุดแห่งนวัตกรรมเกมมิ่งเมาส์ระดับโลก RAZER BASILISK V3 PRO
เพาเวอร์บาย เปิดตัว “เพาเวอร์บาย โรบินสัน ถลาง” ยืนหนึ่งครองใจชาวภูเก็ต
เอเซอร์ประกาศเดินหน้าภารกิจ Earthion ก้าวสำคัญเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ใน Acer Green Day
เอเซอร์ประกาศเดินหน้าภารกิจ Earthion ก้าวสำคัญเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ใน Acer Green Day
เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดขุมพลัง Deep Learning หนุนอาสาสมัครทั่วโลก ช่วยกันปกป้อง Great Barrier Reef
By
 |
messageImage 1661309728866
ไทเป (25 สิงหาคม 2022) ด้วยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จำนวนที่เพิ่มขึ้นของภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลกที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เอเซอร์ขอเชิญชวนคู่ค้าและซัพพลายเออร์มาร่วมกันช่วยลดผลกระทบที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมกันลดการใช้ทรัพยากรที่มีค่า เพื่อปรับตัวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นแนวทางในการออกแบบกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ บริการ และรูปแบบการทำธุรกิจที่สามารถผลักดันให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้
การร่วมมือกันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยขยายผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างมาก รายงานของมูลนิธิ Thomson Reuters[2] ระบุว่า ความพย2ายามในประเด็นเรื่องสภาพอากาศและธรรมชาติในปี 2022 จะต้องถูกผลักดันขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อลดมลภาวะคาร์บอนที่สะสมมาเป็นเวลานานนับ 10 ปี ควบคุมอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นถึงแค่ระดับ  1.5 องศาเซลเซียส และลดผลกระทบที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เอเซอร์ได้ตระหนักถึงความเร่งด่วนในเรื่องนี้ และอยากเชิญชวนให้ภาคธุรกิจต่างๆ ร่วมกันช่วยผลักดันในการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งปันความก้าวหน้าของความพยายามด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ร่วมกับคู่ค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานของเอเซอร์ ใน Acer Green Day โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
เอเซอร์เริ่มผสมผสานแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนในการดำเนินงานมานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2008 บริษัทได้เปิดตัว CDP Supply Chain สำหรับการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนเพื่อระบุความเสี่ยงและระบุแนวทางการจัดการด้านซัพพลายเชน และขยายความครอบคลุมไปถึงซัพพลายเออร์สามระดับในปีนี้ โดยในปี 2013 เอเซอร์เริ่มใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลสำหรับพีซีโน้ตบุ๊ก และในปี 2017 ได้เปิดโปรเจ็ค Humanity กับพนักงานเอเซอร์ทั่วโลกเพื่อร่วมกันริเริ่มสร้างกรอบการทำงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังปรัชญาสีเขียวภายในวัฒนธรรมของบริษัท โดยมีพนักงานมากกว่า 70% ทั่วโลกเข้าร่วม[3]
acer earthion milestones 1
ด้วยความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการด้านทรัพยากร (ESG) เอเซอร์ได้เปิดตัวโครงการ Earthion ในปี 2021 และเริ่มทำงานใกล้ชิดกับคู่ค้าและซัพพลายเออร์เพื่อนำความคิดริเริ่มในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้าสู่อีโคซิสเต็มส์ด้านซัพพลายเชน (Supply Chain) ตั้งแต่การติดต่อซัพพลายเออร์เรื่องวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบสินค้า เข้าสู่กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ จนถึงการจัดเก็บ โดยมุ่งเน้นในเรื่องพลังงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ การผลิต การขนส่ง และการรีไซเคิล ตั้งแต่กระบวนการการออกแบบจนถึงการผลิต เอเซอร์ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการเหล่านี้ แรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังของ Earthion คือความเชื่อร่วมกันว่าการทำงานร่วมกันจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามดังกล่าว ในปี 2021 เอเซอร์ได้เปิดตัว กลุ่มผลิตภัณฑ์ Vero ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ Vero ตั้งใจที่จะรวมเอาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวัสดุรีไซเคิล ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งาน ลดการใช้วัสดุที่จะก่อให้เกิดขยะ
EARTHION New
ระบบการผลิตและโลจิสติกส์ที่มีความรับผิดชอบ
เพื่อต่อสู้กับผลกระทบของกระบวนการผลิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เอเซอร์ได้เข้าร่วมมือกับบริษัท Compal และ Quanta ในการปรับปรุงระบบการจัดการของเสีย ตั้งแต่การลดการใช้ถุงพลาสติกในสายการผลิต ไปจนถึงการนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนเข้ากับระบบการผลิตของซัพพลายเออร์ เอเซอร์ได้ทำงานร่วมกับคู่ค้าและซัพพลายเออร์เพื่อสร้างกระบวนการผลิตและการขนส่งที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น
การลดจำนวนการใช้เทปกาวที่ใช้ในกระบวนการบรรจุพาเลทเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ทำขึ้นเพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในระบบโลจิสติกส์  หลังจากการประเมินและทดสอบอย่างถี่ถ้วนเพื่อตรวจสอบระดับความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ เอเซอร์ก็สามารถลดจำนวนการใช้เทปกาวที่ไม่จำเป็นออกจากขั้นตอนการขนส่งสินค้าประเภทจอมอนิเตอร์ได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้เทปกาวได้ประมาณ 5,500 กม. ในปี 2023 เทียบเท่าระยะทางจากลอนดอนถึงนิวยอร์กโดยประมาณ
การพัฒนาระบบ Carbon Accounting หรือการทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร เริ่มตั้งแต่การกำหนดกรอบของข้อมูล การเก็บข้อมูล การคำนวณค่าก๊าซเรือนกระจก และการรายงานข้อมูลสำหรับกิจกรรมการขนส่งของเอเซอร์ เป็นอีกก้าวสำคัญที่นำไปสู่นโยบายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์มีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกเกือบ 10%[4] ระบบนี้เป็นแนวทางแบบครบวงจรในการวัดและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งและเอเซอร์ตั้งเป้าที่จะดำเนินการในทั่วโลก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Vero ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เอเซอร์เปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่ม Vero โดยเริ่มจากแล็ปท็อป Aspire Vero แล็ปท็อปเครื่องแรกที่สร้างขึ้นด้วยการใช้พลาสติกรีไซเคิล (PCR) 30% ที่ตัวเครื่อง และพลาสติก PCR 50% บนแป้นพิมพ์เพื่อลดมลภาวะจากการผลิตพลาสติกใหม่ ผลิตภัณฑ์นี้ยังได้รับการออกแบบเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการซ่อมแซมหรืออัปเกรดเพื่อยืดอายุการใช้งาน โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการประมวลผล
วันนี้เอเซอร์ขอนำเสนอ Acer Chromebook Vero 514  ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากกลุ่ม Vero ที่ขยายมายังกลุ่มคอมเมอร์เชียล รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทั้งแล็ปท็อป จอมอนิเตอร์ โปรเจ็กเตอร์ เดสก์ท็อป อุปกรณ์เสริม และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อผลักดันการใช้วัสดุรีไซเคิล
บรรจุภัณฑ์ของ Aspire Vero ได้รับการออกแบบใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบตามระบบการออกบบที่ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ ขนาดอุปกรณ์ และส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้รับรางวัล Red Dot Brands & Communication Design ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กล่องด้านนอกทำจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล 80-85% และลดการใช้พลาสติกโดยใช้ปลอกกระดาษทดแทนในการป้องกันอะแดปเตอร์ นอกจากนี้ ถุงใส่แล็ปท็อปและแผ่นกันรอยแป้นพิมพ์ยังทำจาก PET รีไซเคิล 100% (Polyethylene terephthalate (PET) และบรรจุภัณฑ์ในส่วนต่างๆ ก็สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% และชิ้นส่วนกล่องด้านในยังนำมาใช้ซ้ำได้เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามรถปรับเปลี่ยนมาเป็นขาตั้งโน้ตบุ๊กได้
การสร้างความสมดุลระหว่างความยั่งยืน การใช้วัสดุรีไซเคิล และความทนทานของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ท้าทายมาโดยตลอด เอเซอร์ได้ทำงานร่วมกับนักออกแบบและพันธมิตร Golden Arrow, Shin Shin, Sun Young, Quanta และ Wistron เพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยไม่สูญเสียด้านความแข็งแรงและความทนทาน  ในขณะที่เอเซอร์กำลังเข้าใกล้เป้าหมายในการนำพลาสติก PCR สูงสุด 30% มาใช้กับผลิตภัณฑ์หลักกลุ่มต่างๆให้ได้ภายในปี 2025 บริษัทยังจะคงค้นหาวัสดุใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต
โซลูชั่นสมาร์ทซิตี้ช่วยประหยัดทรัพยากร
เพื่อสอดคล้องกับภารกิจในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เอเซอร์ได้ทำงานเกี่ยวกับโซลูชั่นสมาร์ทซิตี้ที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและสร้างวิถีชีวิตที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น ในหลายเมืองเอเซอร์ใช้ระบบจอดรถริมถนนอัจฉริยะและโซลูชันการชาร์จ EV ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่หาพื้นที่จอดรถช่วยลดเวลาบนถนนและใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดการจราจรและลดการปล่อยคาร์บอน เอเซอร์ยังได้พัฒนาสมาร์ทโซลูชันเพื่อช่วยประหยัดน้ำ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ และเพื่อช่วยปรับสภาพแวดล้อมของเราให้ดีขึ้น
new green day
เป้าหมาย: แหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2035
เอเซอร์กรุ๊ป ได้เข้าร่วมโครงการ RE100 ในปี 2021 และให้คำมั่นว่าจะจัดหาพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2035 นอกเหนือจากการเปิดตัวแพลตฟอร์ม “Earthion” โดยการนำระบบการเปิดเผยข้อมูลทั่วโลกของ CDP มาใช้แล้ว องค์กรเอเซอร์ได้เริ่มใช้พลังงานสีเขียวมาตั้งแต่ต้นปี 2013 สำนักงานบางแห่งมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง ณ สิ้นปี 2020 และสำนักงานของเอเซอร์ในกว่า 30 ประเทศทั่วโลกใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในขณะที่พลังงาน 45% ที่กลุ่มเอเซอร์ใช้นั้นสามารถใช้หมุนเวียนได้
เอเซอร์เชื่อว่าความยั่งยืนเป็นความพยายามระดับโลกที่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างแท้จริง  เอเซอร์ไม่เพียงแต่ตั้งเป้าที่จะให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่ยังต้องการส่งเสริมให้ธุรกิจต่างๆ เข้าร่วมการเดินทางในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
ใน Acer Green Day เอเซอร์ได้จัดกิจกรรม 21-Day Challenge” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ Earthion ส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมทุกวันและทำให้ติดเป็นนิสัย รวมถึงขยายไปถึงพนักงานของคู่ค้าและซัพพลายเออร์ ตลอดจนผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมภารกิจผ่าน Instagram ที่ #Acer21DayChallenge พร้อมติดตามเรื่องราวจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ เกี่ยวกับการ Reduce/ Reuse / Recycle และกิจกรรมในไลฟสไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของพวกเขา
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของ Acer Green Day ได้ที่ https://www.acer.com/earthion

[1] 
CDP https://www.cdp.net/en/supply-chain
[2]  Thomson Reuters Foundation, “Climate change action: 6 trends to watch in 2022,” January 5, 2022:  https://news.trust.org/item/20220105124239-61z30/
[3]  As for 2021
[4] MIT Climate Portal, “Freight Transportation,” September 4, 2020 https://climate.mit.edu/explainers/freight-transportation
 
เกี่ยวกับเอเซอร์
เอเซอร์ ก่อตั้งในปี 1976 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัท ICT ชั้นนำของโลก มีสำนักงานอยู่ในกว่า 160 ประเทศ เอเซอร์มองเห็นอนาคตที่มุ่งเน้นการผนวกฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ เพื่อเปิดโอกาส และธุรกิจใหม่ ให้กับผู้บริโภคและธุรกิจ ทั้งเทคโนโลยีการให้บริการ อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ เกมมิ่ง และ วีอาร์ (VR: Virtual reality). พนักงานกว่า 7,000 คนของเอเซอร์ ทุ่มเทกับการวิจัย ออกแบบ การตลาด  การขาย และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่ทลายอุปสรรคระหว่างผู้คนและเทคโนโลยี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.acer.com
Copyright © 2022
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

source

Similar Posts